Letní Benefiční koncert

V sobotu 20. srpna uspořádali pedagogové ze ZUŠ Střezina v Hradci Králové již podruhé svůj benefiční koncert v kostele sv. Josefa v Šedivinách. Houslistka a violistka Klára Fajfrová, klavíristka Tereza Malířová, cembalista Tomáš Vachoušek a klarinetista a flétnista Tomáš Kolařík přednesli s velkou dávkou energie a citu komorní hudbu barokních, klasicistních a romantických skladatelů. Tomáš Vachoušek také vlídným průvodním slovem přiblížil posluchačům zhruba hodinového koncertu jednotlivé skladby i jejich autory. Umělci tak přispěli nejen k radosti zúčastněných a příjemné pospolité atmosféře v kostele, ale i na pomoc s postupnou renovací kostela. Při minulých koncertech se podařilo vybrat dostatek financí na opravu harmonia na kůru a křišťálového lustru uprostřed kostelní lodi. Příspěvky návštěvníků letošního koncertu budou využity na připravovanou renovaci oken. Zdá se, že se benefiční koncerty v závěru prázdnin stávají úspěšnou tradicí. Za opakovanou ochotu věnovat čas a předvést svoje umění patří hlavní dík ochotným hradeckým pedagogům. Stejně chceme poděkovat všem, kteří si našli čas, zavítali do našeho kostela a v aktuálně tíživější ekonomické situaci darovali finanční příspěvky.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář