Archiv rubriky: Události

Rubrika pro kategorizaci obrázků v knihovně médií. Obrázky s tématem akcí / událostí spolku / Orlických hor / Kounova / Šedivin.

Letní Benefiční koncert

V sobotu 20. srpna uspořádali pedagogové ze ZUŠ Střezina v Hradci Králové již podruhé svůj benefiční koncert v kostele sv. Josefa v Šedivinách. Houslistka a violistka Klára Fajfrová, klavíristka Tereza Malířová, cembalista Tomáš Vachoušek a klarinetista a flétnista Tomáš Kolařík přednesli s velkou dávkou energie a citu komorní hudbu barokních, klasicistních a romantických skladatelů. Tomáš Vachoušek také vlídným průvodním slovem přiblížil posluchačům zhruba hodinového koncertu jednotlivé skladby i jejich autory. Umělci tak přispěli nejen k radosti zúčastněných a příjemné pospolité atmosféře v kostele, ale i na pomoc s postupnou renovací kostela. Při minulých koncertech se podařilo vybrat dostatek financí na opravu harmonia na kůru a křišťálového lustru uprostřed kostelní lodi. Příspěvky návštěvníků letošního koncertu budou využity na připravovanou renovaci oken. Zdá se, že se benefiční koncerty v závěru prázdnin stávají úspěšnou tradicí. Za opakovanou ochotu věnovat čas a předvést svoje umění patří hlavní dík ochotným hradeckým pedagogům. Stejně chceme poděkovat všem, kteří si našli čas, zavítali do našeho kostela a v aktuálně tíživější ekonomické situaci darovali finanční příspěvky.

Šedivinská jedenáctka – závod na kolečkových lyžích 2022

V pátek 19. srpna 2022 proběhl v Šedivinách 4. ročník sprintu na kolečkových lyžích. Na účastníky závodu čekalo obávané ostré stoupání s převýšením 130 metrů na trase dlouhé 1,2 kilometru. Do cíle u šedivinského kostela doběhlo všech 36 startujících závodníků. Nejrychlejších časů pod šest minut dosáhli polský mladík Michal Skowron a nestárnoucí česká legenda dálkových běhů Stanislav Řezáč. Jen o minutu za nimi zaostala vítězka ženské kategorie Sandra Schützová.

Svítíme na lepší časy i v roce 2020

Večer před železnou nedělí jsme opět rozsvítili ztemnělou budovu kostela. Letos se musíme pohybovat jen ve skromných kulisách koronavirových omezení, společné setkání a zpívání v kostele by opravdu nebylo vhod. Osvětlení naštěstí omezené není, tak nás napadlo přidat letos pár světýlek do okna nad vchodem. Shora nám přidali poprašek prvního sněhu a postrčili měsíc kousek nad věž. Advent začíná.

Průvod světélek 2019

V sobotu před první adventní nedělí již tradičně přicházejí rodiče se svými dětmi na setkání v šedivinském kostele. Odtud se pak vypravují, vybaveni světélky všech druhů a barev, k dobrodružnému putování setmělou krajinou. Jejich výprava končí účastí většiny zapálených (nikoliv popálených) dětí na výtvarných dílnách v chatě Radost.

Několik vět na přivítanou, několik hudebních vystoupení
… přál bych vám, abyste stále jen nerubali, ale také nacházeli chvíle na ostření …
Průvod světélek odchází k Radosti na výtvarné dílny

Eberhard na Šedivinách

V neděli 10. března byl šedivinský kostel vystaven přírodní zkoušce – velmi silnému západnímu větru, který sem donesla bouře Eberhard. Budova kostela odolala vcelku bez úhony. Došlo pouze k vylomení jedné tabule skla v hlavním okně, naplno vystaveném působení bouřlivého větru. Tabule se roztříštila o lavice a podlahu uvnitř kostela. V následujících dnech jsme chybějící tabuli nahradili novým zasklením a uvnitř kostela proběhl v rámci našich možností co možná nejdůkladnější úklid střepů. Stalo se – jako by se nestalo.

Chybějící tabule skla v hlavním okně kostela
Skleněné střepy uvnitř kostelní lodi