Kde jsme se vzali

Šedivinský spolek jsme založili na jaře roku 2019. Předcházela tomu delší anabáze spojená zejména s děním kolem místního kostela. Jak jen celou historii pro tuhle příležitost zjednodušit. Třeba tak, že přispěním mnoha okolností patřil šedivinský kostel kolem roku 2010 České republice a nebyl důvod vracet ho církvi. Pak příslušný úřad naznal, že stát kostel nepotřebuje a že ho prodá. Ještě předtím ale nabídl Kounovu bezúplatný převod kostela do obecního majetku. A nastalo v Kounově přemýšlení, jestli by měla obec rozpouštět svoje síly a peníze zrovna staráním o kostel, když volají potřebnosti na všech stranách.

Zastupitelstvo po vícero návrzích nakonec rozhodlo, že si obec kostel vezme a že na něj bude v obecním rozpočtu pro příště myslet. S čestnou podmínkou, aby si pár stálých obyvatel Šedivin s podporou kohokoliv dalšího vzalo zařizování a běhání kolem kostela na sebe. Na podzim roku 2014 pak došlo k převodu kostela z majetku České republiky do majetku obce Kounova.

To byl silný impuls k založení kostelního spolku. Jenže další kroky se poněkud zadrhly, znáte to, nejsou lidi. Nesnadné debaty nad podobou stanov a převzetím odpovědnosti trvaly několik let, péče o kostel probíhala i beze spolku zejména díky spontánním sousedským aktivitám. Věci dostaly nový spád po oznámení záměru obce prodat bývalou šedivinskou školu. Tím došlo k oživení spolkové myšlenky. Rozšířil se okruh lidí ochotných přispět zejména svým časem k fungování něčeho, co bude mít název a IČO. Několikrát jsme se sešli a v upravovaných stanovách významně rozšířili okruh zájmu vytvářeného společenství. Definitivní verzi stanov jsme si schválili v šestičlenném přípravném výboru na počátku roku 2019. Registrace spolku došla naplnění čtyři dny po Josefu a pak už nás čekalo svolání první členské schůze, do které jsme pozvali celou řadu našich podporovatelů.

Schůze proběhla 4. května 2019. V prvním kroku zakládající členové projednali a schválili přihlášky dalších zájemců o členství. Počet členů spolku tak vzrostl na 27. Pak už probíhalo jednání v rozšířeném složení. Došlo ke zvolení pětičlenného výboru a předsedy spolku, došlo ke schválení plánu činnosti na rok 2019 a orientačního rozpočtu spolku. Začala běžná činnost.

Ve stanovách spolku najdete, co jsme si napsali do „rodného listu“, a na dalších stránkách tohoto webu uvidíte, co a jak se nám daří realizovat.

Od poslední (již 5.) členské schůze v dubnu 2023 má Šedivinský spolek 48 členů. Tolik lidí v Šedivinách ani nebydlí. Máme štěstí, že většině trvalých obyvatel, chalupářů a rodáků i mnoha krátkodobým návštěvníkům Šediviny tak nějak nejsou jedno. Můžeme se jako sousedi potkávat, můžeme si povídat, můžeme si pomáhat. Můžeme společně udržovat to pozitivní a krásné, co naši vesničku prostupuje a kvůli čemu se sem mnoho lidí rádo vrací. Spolek zůstává otevřený i vám – dalším příznivcům, ať už budete mít zájem stát se našimi členy, nebo budete jen podporovat naše další aktivity.

Zachovejte nám přízeň a sobě pozitivní mysl.

Print Friendly, PDF & Email