Naši spolupracovníci během roku 2019

Na realizaci záměrů spolku se v roce 2019 podílela celá řada spolupracovníků a podporovatelů. Chtěli bychom jim alespoň touto formou poděkovat za vstřícnost a odvedenou práci.
Následující přehled řadíme chronologicky podle doby realizace uváděných činností

Jiří Ungrád, pokrývačství, Dobřany
– jarní oprava a náhrada uvolněných šablon na střeše kostelní lodi

Janka Schmidtová, Šediviny
– zapůjčení podmaleb na skle a spolupráce na přípravě letní výstavy těchto prací
– lektorské vedení workshopů k tvorbě podmaleb na skle

Muzeum v Deštném, zastoupené ředitelem Bohumírem Dragounem
https://www.obec-destne.cz/obec-284/historie-obce/muzeum/
– zapůjčení potřebných výstavních panelů pro prezentaci podmaleb na skle

Vladimír Morčinko, tiskárna Rege, Opočno
https://www.rege-reklama.cz/
– návrh a zhotovení plakátů pro výstavu podmaleb na skle

Josef Černý, umělecké kování, Ohnišov
https://umelecke-kovani.webnode.cz/
– zhotovení dvou kovaných mříží do oken předsíně kostela

Jan Vohralík, Hluky – Praha
Josef Kučera, Hlinné
– fotodokumentace průběhu závodu ” Šedivinská 11°”

Stanislav Smola, Kounov
– zednické zapravení jizev po dřívější montáži elektrického rozvaděče a kabelů v předsíni kostela

přes dvacet členů a příznivců spolku
– účast na společné úklidové a opravářské brigádě v interiéru, exteréru i blízkém okolí kostela

Luděk Hejzlar, Provoz
– kulinářské zázemí sousedského večera

Petr Köppl, Červený Kostelec
– hudební a pěvecký doprovod sousedského večera

Tereza Malířová, hudební pedagožka, Hradec Králové
– organizace a aktivní vystoupení na benefičním koncertu v kostele
– hudební doprovod na vánočním zpívání koled

Klára Fajfrová, Tomáš Kolařík, Tomáš Vachoušek, pedagogové ZUŠ Střezina, Hradec Králové
– aktéři benefičního koncertu v kostele

Jan Fajfr, varhaník, Hradec Králové
https://ipsumorganum.webnode.cz/o-nas/
– provedení celkové údržby, oprav a výměn opotřebovaných součástí u harmonia umístěného v kostele

Kluci z CAFÉ Neratov, Neratov
http://www.cafeneratov.cz/
– jednodenní otevření kávového stánku v rámci akce “Pozvání na dobrou kávu k neznámému kostelu sv. Josefa”

Anita Remešová, Šediviny
– organizace “Průvodu světélek”, adventního setkání pro rodiče s dětmi

Martina Dvořáčková, Praha
Luboš Sokol, Hluky
– příprava programu a zajištění materiálu pro výtvarné dílničky v druhé části Průvodu světélek

Chata Radost, Pavel Špulák a Veronika Ospaldová, Plasnice
http://www.chataradost.cz
– poskytnutí zázemí a občerstvení pro účastníky Průvodu světélek

Josef Kuchař, truhlářství, Plasnice
– zhotovení a instalace dvou otevíravých oken do předsíně kostela

Print Friendly, PDF & Email