Benefiční koncert podzim 2019

V kostele sv. Josefa v Šedivinách se již na podzim 2019 rozezní nově opravené harmonium. Starý především doprovodný nástroj, postavený americkou firmou Parkard kolem roku 1910, bude opraven, vyčištěn a připraven k dalšímu hudebnímu využití. 

To vše se podařilo díky Šedivinskému spolku, který ve spolupráci se čtyřmi učiteli královehradecké základní umělecké školy uspořádal 24. srpna 2019 přímo v šedivinském kostele sv. Josefa benefiční koncert vážné hudby. Do kostela se podařilo přilákat na devadesát posluchačů. Zazněla hodnotná sólová či komorní hudba převážně z období baroka a klasicismu. Posluchači měli možnost slyšet kostelní harmonium před renovací, ale také mohli obdivovat lahodný zvuk i krásný vzhled kopie historického klávesového nástroje cembala. Kostelem se také rozezněl sametový zvuk flétny (altové i sopránové), klarinetu, violy a houslí. Krásnou odměnou interpretům byl potlesk nadšených přítomných. Celý koncert se nesl ve velice přátelské a srdečné atmosféře, o čemž svědčí mnoho pozitivních ohlasů jak z řad posluchačů, z nichž někteří navštívili kostel sv. Josefa úplně poprvé a velice tuto příležitost ocenili, tak i samotných interpretů, kterým se v kostele příjemně hrálo. 

Úspěch benefice byl značný a díky financím vybraných z dobrovolného vstupného bude moci být uskutečněna oprava harmonia.  

Šedivinský spolek věří, že srpnový koncert v kostele nebyl tím jediným a že opravené harmonium vlije kostelu novou energii do života.  

Za Šedivinský spolek a učitele ZUŠ Střezina 

Tereza Malířová  

Print Friendly, PDF & Email