Eberhard na Šedivinách

V neděli 10. března byl šedivinský kostel vystaven přírodní zkoušce – velmi silnému západnímu větru, který sem donesla bouře Eberhard. Budova kostela odolala vcelku bez úhony. Došlo pouze k vylomení jedné tabule skla v hlavním okně, naplno vystaveném působení bouřlivého větru. Tabule se roztříštila o lavice a podlahu uvnitř kostela. V následujících dnech jsme chybějící tabuli nahradili novým zasklením a uvnitř kostela proběhl v rámci našich možností co možná nejdůkladnější úklid střepů. Stalo se – jako by se nestalo.

Chybějící tabule skla v hlavním okně kostela
Skleněné střepy uvnitř kostelní lodi

Web věnovaný aktivitám Šedivinského spolku